ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12                                               

மனிதர்களின் உரிமைகள் (நூல்)

மனிதர்களின் உரிமைகள் என்பது 1791 ம் ஆண்டு தோமசு பைன் அவர்களால் இங்கிலாந்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆங்கில நூல். இந்த நூல் முடியாட்சியை விமர்சித்து, மக்களாட்சியை வலியுறுத்தி எழுதப்பட்டது. இதில் பிரான்சியப் புரட்சி நியாப்படுத்தப்படுகிறது. அமெரிக்கப் பு ...

                                               

மாகாண பிரதிநிதித்துவம் (நெதர்லாந்து)

இது நெதர்லாந்து நாட்டின் ஒவ்வொரு மாகாணத்திலும் உள்ள மாகாண பாராளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற கூட்டம் ஆகும். ஒவ்வொரு மாகாணத்திற்கும் ஒவ்வொரு நான்கு வருடங்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதிநிதிகள் துணை தேசிய அல்லது பிராந்திய முக் ...

                                               

மேலவை

மேலவை ஈரவை அல்லது இரு மன்றங்கள் கொண்ட நாட்டின் நாடாளுமன்றம் அல்லது சட்டமன்றங்களில் இரண்டாவது அவையாகும். சட்டங்கள் அல்லது நிறைவேற்றல்கள் இரு அவைகளாலும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

                                               

வலது சாரி அரசியல்

வலது சாரி அரசியல் வலது சாரி அரசியலின் வலது வலதுசாரிகள் என்று அரசியலில் கூறப்படும் அமைப்பினர் அரசியலில் அவர்கள் நோக்கும் பார்வையினை அல்லது வழிவழியாக நேர்நோக்கு முகமாக நிலைநிறுத்தும் அரசியல் கோட்பாட்டினை கொண்டு செயற்படுபவர்களையும், சமய கோட்பாட்டினை ...

                                               

வாக்குரிமை

வாக்குரிமை என்பது பொது மற்றும் அரசியல் தேர்வுகளில் வாக்களிக்கும் உரிமை ஆகும். சில மொழிகளில் வாக்களிப்பது இயங்கு வாக்குரிமை என்றும் தேர்தலில் நிற்பது உயிர்ப்பற்ற வாக்குரிமை, என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றன; இவ்விரண்டும் இணைந்து முழுமையான வாக்குரிமை எ ...

                                               

வீட்டோ

வீட்டோ எனும் இலத்தீன் சொல்லிற்கு நான் தடை செய்கிறேன் எனப்பொருளாகும். ஒரு அமைப்பு அல்லது சட்டமியற்றும் அமைப்பு நிறைவேற்றும் தீர்மானங்களை தடை செய்வதே வீட்டோ ஆகும்.

                                               

வெளிநாட்டுக் கொள்கை

ஒரு நாட்டின் வெளிநாட்டுக் கொள்கை அந்நாடு வேறு நாடுகளுடன் பேனும் கொள்கைகளைக் குறிக்கிறது. பொதுவாக பொருளாதாரம், அரசியல், சமூக, படைத்துறை போன்ற துறைகளில் வெளிநாட்டுக் கொள்கைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். சில வேலைகளில் சுயாட்சி அற்ற நாடுகள், மாகாணங்களுடன ...

                                               

உலக அமைதி

உலக அமைதி என்பது பூமியில் நிலவுகின்ற நாடுகளும் வாழ்கின்ற மக்களும் ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்து, அரசியல் சுதந்திரம், அமைதி, மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றில் பங்கேற்கின்ற இலட்சியத்தைக் குறிக்கிறது. உலகத்தில் வன்முறையும் போரும் மறைந்து, மக்கள் மனதார ஒருவரோடு ஒருவர் ...

                                               

2009-ஆம் ஆண்டின் முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகள்

சயன்ஸ் என்ற புகழ்பெற்ற அறிவியல் ஆய்வுப் பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ள 2009 - ஆம் ஆண்டின் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகளின் பட்டியல்: உலகின் முதல் எக்ஸ்-கதிர் லேசர்.LCLS at SLAC: தேசிய முடுக்குவிப்பான் ஆய்வகத்தின் National Accelerator Laboratory முயற்சி. கிராப ...

                                               

அசைவு செடி

இச்செடி 2 முதல் 4 அடி உயரம் வளரக் கூடியது. கோடை காலத்தில் நன்கு வளர;ந்து ஒரு சிறு புதர் போல் ஆகிறது. இச்செடிக்கு சூட்டடுப்பில் வரும் அளவிற்கு வெப்பம் தேவைப்படுகிறது. இது 3 இலைகள் உள்ள கூட்டி கூட்டிலையுடையது. இதில் எந்த இலை மிகச்சிறியதோ அது சூரியன ...

                                               

அணு மருத்துவம்

அணு சக்தியை, ஆக்க வேலைக்கும், நோய் போக்கி, உயிர்காக்கும் முறைக்கும் பயன்படுத்த வேண்டுமென்ற, அறிவியலின் பெரும் முயற்சிதான் அணு மருத்துவம் என்பது. நோயைக் கண்டறியவும், நோயைத் தடுக்கவும், சிகிச்சை அளிக்கவும் எளிதானதும் விரைவாகவும் கணிக்கும் முறையும் ...

                                               

அணுக் கற்றைகள்

வெற்றிடத்தில் ஒரே திசையில் பாயும் மின்னூட்டமில்லாத அணுத்தாரைகளை அணுக்கற்றை என்பர்.இக்கற்றைகளில் உள்ள அணுக்கள் ஒன்றுடடொன்று இடையீட்டுவினை புரியாத வினையில் அமைந்துள்ளன.ஆனால் மின் புலமோ காந்த புலமோ செலுத்தி அணுவை ஆராயலாம்.அணுக்கற்றை ஆய்வு முறையில் ம ...

                                               

அணுக்க வில்லை

அணுக்க வில்லை உருப்பெருக்கத்தை மாற்ற உதவும் வில்லைத் தொகுதி. இதில் பொருளின் உருவம் ஏறக்குறைய ஒரே நிலைத்த தளத்தில் தான் அமைந்திருக்கும். இதில் வில்லைகலின் இருப்பிடங்களை மாற்றுவதனால் குவியத் தொலைவை மாற்றி உருப்பெருக்கத்தின் அளவை மாற்றலாம் மாற்றப்பட ...

                                               

அணுசக்திப் பொறுப்புக் குழு, ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள

அணுசக்திப் பொறுப்புக் குழு என்பது ஐக்கிய அமரிக்க நாட்டின் அணுசக்திப் பொறுப்புக் குழு, கூட்டிணைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட பொதுத்துறை நிறுவனம் ஆகும். இது அமெரிக்கக் காங்கிரசின் சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. குடியரசுத்தலைவார் ஹரி எஸ்.டுருமேன் இச்சட்டத்தில ...

                                               

அணுப் பொருளளவு எண்

==அணுப் பொருளளவு எண்== ஓர் அணுவின் அணுப் பொருளளவு எண் Mass number A என்பது, அவ்வணுவிலுள்ள அணுக்கரு மூலக்கூறுகள் Nuclear constituents அல்லது நியு+க்ளியான்களின் Nucleons மொத்த எண்ணிக்கையைக் குறிப்பதாகும். நியு+க்ளியான்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. வட அ ...

                                               

அம்பியாக்சஸ்

1774ஆம் ஆண்டு முதன் முதலில் இதனைப் பிரிட்டிஷ் கடற்கரையில் கண்டெடுத்த பல்லாஸ் Pallaus என்பவர் இதை ஓர் ஓடற்ற நத்தை Slug எனக் கருதி இதற்கு லைமாக்ஸ் லான்சி யோலேட்டஸ் Limax lanceolatus என்று பெயரிட்தார். 1934ஆம் ஆண்டு கோஸ்டா Coast என்பவர் இதன் செலவுகள ...

                                               

அம்மாம் பச்சரிசி

இதற்குத் தாவரவியலில் யூஃபோர் பியா ஹிர்ட்டா என்று பெயர். இது ஒரு பூவிதழ் வட்டமுடைய இருவிதையிலைக் குடும்பங்களில் ஒன்றான யுஃபோர்பியேசியைச் சார்ந்தது. இது வெற்றிடங்களில் களைச் செடியாக வளர்கின்றது.

                                               

அமராந்தேசி

இது ஒருபூவிதழ் வட்டமுடைய இருவிதையிலைக் குடும்பமாகும். அமராந்தேசியில் 64 பேரினங்களும் ஏறக்குறைய 800 சிற்றினங்களும் அடங்கியுள்ளன. இதற்கு அமரந்த் குடும்பம் என்ற பெயரும் உண்டு. இது வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் முக்கியமாக ஆப்பிரிக்காவிலும், அமெரிக்காவிலும ...

                                               

அமாரில்லிடேசி

ஒரு விதையிலைத் தாவரக் குடும்பங்களில் இது ஒன்றாகும். அமாரில்லிடேசி குடும்பத்தில் 86 பேரினங்களும் 1310 சிற்றினங்களும் இருக்கின்றன. இவை வெப்பமண்டலப் பகுதிகளிலும் மிதவெப்பமண்டலப் பகுதிகளிலும் பரவியுள்ளன. தென்னிந்தியாவில் 5 பேரி னங்களும் 9 சிற்றினங்கள ...

                                               

அரிய மரம்

இம்மரம் 20 அடி உயரம் மட்டுமே வளரும். இதில் வரும் பூக்கள் மிகச்சிறியதாக வெளிர் ஊதா நிறத்தில் இருக்கும்.

                                               

அலைவரிசை அட்டவணை

அலைவரிசை அட்டவணை ஒரு குறிப்பிட்ட கடற்பகுதியில் உருவாகும் அலைகளின் உயரங்களில் குறிப்பிட்ட ஒரு நாளில் ஏற்படக்கூடிய ஏற்ற இறக்கங்களை விளக்குவதே அலைவரிசை அட்டவணை ஆகும். இந்த அலைவரிசை அட்டவணையானது அலைவரிசை விளக்கப்படம் எனவும் கூறப்படுகிறது. அலைகளின் உய ...

                                               

அவதானிப்பு

அவதானிப்பு என்பது அறிவியல் நடைமுறை ஒன்றின் ஆரம்பச் செயற்பாடு ஆகும். இது அடிப்படை மூலம் ஒன்றிலிருந்து வினைத்திறனுடன் தகவல்களைச் சேகரிப்பதாகும். உயிரங்கிகளில் அவதானிப்பை மேற்கொள்ளுவதற்கு சிறத்தலடைந்த புலனங்கங்கள் காணப்படுகின்றன. அறிவியலில் புலக்காட ...

                                               

அழுத்த சோதனைகள்

அழுத்த சோதனைகள் வெவ்வேறு அழுத்த நிலைகளில் பொருள்களின் பண்புகள் எவ்வாறு மாறுபடுகின்றன என்பதை அறிய நமக்கு உதவுகிறது.சோதனைகளானது வெவ்வேறு அழுத்தங்களில் அதாவது குறைவழுத்தம் மற்றும் மிகை அழுத்தங்களில் நிகழ்த்தப்படுகிறது. உதாரணமாக நீரானது குறைவழுத்தத்த ...

                                               

வலைவாசல்: கட்டுரைப்போட்டி/மாதிரிக் கட்டுரைகள்

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள சிறப்பான சில கட்டுரைகள் இங்கு மாதிரிக் கட்டுரைகளாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கட்டுரைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் மொழி நடை, கட்டமைப்பு, உள்ளடக்கம், மேற்கோள் சுட்டும் விதம் ஆகியவற்றைப் பின்பற்றித் தாங்களும் சிறப்பான ...

                                               

வலைவாசல்: அறிவியல்

                                               

அறிவியல் பெரு நகரம் -சென்னை

அறிவியல் நகரம் என்பது சென்னையில் அமைந்துள்ளது ஒரு அரசு நிறுவணம் ஆகும் அறிவியல் பெருநகரம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் ஆண்டு 1998 ல் நிறுவப்பட்டது.இது தமிழ்நாட்டின் கிழ் வருகிறது, தொழில்நுட்பம். தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும ...

                                               

அறிவியல் சார் தொழில்கள்

தொழில் நுட்பவியலாளர், தொழில் நுட்ப வல்லுநர் Engineering technician, Engineering technologist பொறியாளர் Engineer கல்வித் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் Educational technologist விஞ்ஞானி, அறிவியல் அறிஞர், அறிவியலாளர் Scientist

                                               

அறிவியல் பொருளியல்

அறிவியல் பொருளியல் என்பது தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தில் அறிவியலின் தாக்கத்தை புரிந்துகொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, விஞ்ஞானிகளின் நடத்தையை விளக்கவும், அறிவியல் நிறுவனங்களின் செயல்திறனை புரிந்து கொள்ளவும் பயன்படுகிறது. அறிவியலானது பொருளாதார முக்கிய ...

                                               

அறிவியல் விரைவுவண்டி

அறிவியல் விரைவுவண்டி எ ன்பது இந்தியா முழுவதும் பயணிக்கும் அறிவியல் கண்காட்சிகளுடன் கூடிய தொடர்வண்டியாகும். இந்த திட்டம் 2007 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 30ஆம் தேதியன்று டெல்லி, சப்தர்சங் புகைவண்டி நிலையத்தில் இந்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட ...

                                               

அறிவியலாளர்

விரிவான பொருளில், அறிவைப் பெற்ற ஒரு திட்டமிட்ட செயலில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள்ளும் யாராயினும் அல்லது சிந்தனைக் கருத்துக்கள் அல்லது தத்துவம் தொடர்புடைய விஷயங்களில் ஈடுபடுத்திக்கொள்ளும் தனிநபர், ஒரு அறிவியல் அறிஞர் அல்லது அறிவியலாளர் அல்லது விஞ்ஞானி ...

                                               

ஆசியபசிபிக் பொருளாதார கூட்டமைப்பின் இளைஞர் அறிவியல் விழா

ஆசியபசிபிக் பொருளாதார கூட்டமைப்பின் இளைஞர் அறிவியல் விழா என்பது ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார கூட்டுறவு அமைப்பு நடத்தும் ஓர் அறிவியல் கண்காட்சி ஆகும். அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் ஆர்வமுள்ள 15 முதல் 18 வயதுடைய இளையவர்களுக்கு இவ்விழா நடத்தப்படுகிறது. கற்றல ...

                                               

ஆந்தராகுயினோன் செயல்முறை

ஆந்தராகுயினோன் செயல்முறை என்பது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு தயாாிப்பு முறையாகும்.இம்முறை பாஸ் என்பவா் அறிமுகப்படுத்தினாா்.ஆக்ஸிஜன் ஒடுக்க முறையில் தொழிற்சாலைகளில் நேரடியாக தனிமங்களில் இருந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு தயாாிக்கப்படுகிறது.இந்த வினையில் 2- அல்கைல ...

                                               

ஆய்வு

ஆய்வு என்பது ஒரு அறிவுத்தேடல்/அறிவியல் தேடல் எனலாம். மதியால் செயலாக்கப்படும் ஆய்வுகள் புதிய அறிதல்களையும் புரிதல்களையும் உள்ளடக்கும். இவை பெரும்பாலும் அறிவியல் முறைசார்ந்து இயங்குகின்றன. ஆய்வுகளின் அடிப்படைத் தேவை பயனுள்ள ஆராய்ச்சி, அதில் கண்டுபி ...

                                               

ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பொறியியல்

ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் என்பது ஆற்றல் பொறியியலின் ஒரு கிளை ஆகும். ஆற்றலை திறம்பட பயன்படுத்தவும் சுற்றுச்சூழலை பராமரிக்கவும் இத்துறை முயல்கிறது. கட்டமைக்கப்பட்ட சூழல், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் பாரம்பரிய எரிசக்தி தொழில்கள் உட ...

                                               

இந்திய வானியற்பியல் நிலையம்

இந்திய வானியற்பியல் நிலையம், வானியல், வானியற்பியல், இவை தொடர்பான இயற்பியல் ஆகிய துறைகளில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் ஒரு முதன்மை நிறுவனமாகும். இதன் முதன்மை வளாகம் பெங்களூரு கோரமங்களாவில் உள்ளது. இதைத் தவிர இந்நிலையத்தின் அங்கங்களாக உள்ள ஆய்வரங்கங்களும ...

                                               

இயற்பியல் தத்துவங்கள் (பட்டியல்)

ஜோசப்சன் விளைவுகள் ஜூல்-தாம்சன் விளைவு அல்லது ஜூல்-கெல்வின் விளைவு ஜூல் வெப்ப விதி

                                               

இரண்டு இலை உள்ள மரம்

இம்மரம் தென் ஆப்பிரிக்காவின் மேற்குப் பாலைவனப்பகுதியில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. இவற்றின் இலைகளில்பனித்துளி இரவு தனித்து காணப்படுகிறது. இவற்றின் இலைகளில் பனித்துளி இரவு நேரங்களில் படிவதால் சில உயிரினங்கள் இங்கு குடியேறுகின்றன.

                                               

இன்சாட் - 3டிஆர்

INSAT-3DR என்பது இந்திய வானியல் ஆராய்ச்சி அமைப்பு மற்றும் இந்திய தேசிய சேட்டிலைட் சிஸ்டம் மூலம் இயக்கப்படும் ஒரு இந்திய வானிலை செயற்கைக்கோள் ஆகும். இது 6-சேனல் இமேஜர் மற்றும் ஒரு 19-சேனல் ஒலிப்பான், அத்துடன் தேடும் தரவு மற்றும் தரவு மீட்பு சேகரிப ...

                                               

உயர்ந்த குங்கிலியம்

இம்மரம் 10 முதல் 20 அடி உயரம் வளரக் கூடியது. இதன் மரப்பகுதி சிவப்பாக இருக்கும். இம்மரத்தில் வெள்ளை நிற பூக்கள் மலர்கிறது. இம்மரத்தின் பட்டையிலிருந்து வாசனையுடன் கூடிய பிசின் வருகிறது. இது மினுமினுப்பாக இருக்கும். இதைச் சுடவைத்து குங்கிலியம் எடுக் ...

                                               

உயரமான கோரைப்புல்

| 1 || சிறியதும் - பெரியதும் || அறிவியல் வெளியீடு || ஜூன் 2001

                                               

உயரமான மரம்

| 1 || சிறியதும் - பெரியதும் || அறிவியல் வெளியீடு || ஜூன் 2001

                                               

உயிர்த்தெழும் செடி

தாவரவியல் பெயர்: அனஸ்டாட்டிக்கா கைரோசன்டினா Anastatica hierochuntina குடும்பம்: குருசிபெரே Cruciferae இதரப் பெயர்: உயிர்த்தெழும் ஜெரிக்கோ Rose of Jericho

                                               

உயிர்ப்பு முறை

உயிர்ப்பு முறை நுரையீரலுக்குள் செல்லும் காற்றும், பின் அங்கிருந்து தொண்டை மூலமாக வாயின் வழியாக வெளியேறும் மூச்சுக்காற்றே பேச்சொலிகளை எழுப்பப் பயன்படுகிறது. இச்செயலை உயிர்ப்பு முறை எனலாம்.

                                               

உயிரி இயற்பியல்

உயிரி இயற்பியல் என்பது உயிரியல் அமைப்புக்களை குறித்து ஆராய இயற்பியல் தத்துவங்களையும் செய்முறைகளையும் பயன்படுத்தும் ஓர் பல்துறை அறிவியல் கல்வியாகும். இவ்வியலானது உயிரியின் பரிமாணங்களான அணு முதற்கொண்டு மூலக்கூறு, உயிரணுக்கள், திசு, உறுப்புகள், உடலம ...

                                               

உருமாறுதல்

கடல்வழி முதுகெலும்புகளில் லார்வா மேம்பாட்டில் உருமாற்றத்தை அல்ஃப்ரெத் மாத்தியு ஜியார்ட் என்பவர் கண்டறிந்தாா். இன்று வரை, இந்த வாழ்க்கை வரலாறானது ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையிலான பாலிகேட் வகைபாட்டில், சில சாகுளோஸ்சன் மெல்லுடலிகளிலும் அறியப்படுகிறது, அத்து ...

                                               

உருளைக்கிழங்கு மரம்

| 1 || சிறியதும் - பெரியதும் || அறிவியல் வெளியீடு || ஜூன் 2001

                                               

உலகின் பெரிய தாவரம்

உலகம் முழுவதும் ஆல்கா 18.000 இனங்கள் உள்ளன. இவற்றில் நான்கு வகைகள் உள்ளன. பச்சை பாசி, ஊதா பச்சை பாசி, பழுப்பு பாசி, மற்றும் சிவப்பு பாசி இவற்றில் பழுப்பு பாசி மிகவும் பெரியதாக வளரக்கூடியது. இவை குளிர்ந்த கடல் நீரிலும், பனிக்கடலிலும் நன்கு வளர்கிற ...

                                               

ஊர்வு அளவுகோல்

கணிப்பொறி கணிப்பான் ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிப்பதற்குமுன் பல்லாண்டுகளாகக் கணிப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கருவி ஊர்வு அளவு கோல் ஆகும். இதில் அசையாக இரு சட்டத்திற்கிடையில் ஊரக்கூடிய ஒரு சட்டம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இவ்விரு சட்டங்களிலும் பல்வேறு அளவுக ...

                                               

எண்ணெய் வழி நுண்ணோக்கி

எண்ணெய் வழி நுண்ணோக்கி இந்நுண்ணோக்கியில் ஒளியை சேகரிக்கும் பொருளருகு லென்சின் பண்பை அதிகரிப்பதற்காக ஸ்லைடுக்கும் பொருளருகு லென்சுக்கும் இடையில் எண்ணெய் வைக்கப்பட்டுள்ளது.இந்தமுறை நிரந்தரமாக பதப்படுத்தப்பட்ட ஸ்பெசிமன்களை உற்றுநோக்க பயன்படுத்தப்படு ...

                                               

எதிர் காந்தப் பொருட்கள்

சில பொருட்கள் வெட்ட வெளியை விட சற்றே குறைந்த அளவு காந்த ஊடுமை பெற்றிருக்கும். அவற்றை எதிர்காந்தப் பொருட்கள் என வழங்குவர். பிசுமுத்து, வெள்ளி, செம்பு, நீர், காற்று ஆகியவை எதிர் காந்த பொருட்களுக்கு சான்று. வெட்ட வெளியை விட சற்றே மிகுந்த அளவு காந்த ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →