ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13                                               

கோபுர மரம்

இம்மரம் 65 அடி உயரம் வளரக்கூடியது. இதனுடைய மரம் முதிர்ச்சியடையும் காலத்தில் ஆச்சரியமாக முறுக்கிக்கொண்டும், முடிச்சு போல் இருக்கும். இம்மரம் பார்ப்பதற்கு கோபுரம் போல் இருக்கும். இதனுடைய கிளைகள் நாலாபுறமும் பிரிந்து பறந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கும். ...

                                               

சிக்கலட் மரம்

இம்மரத்தின் பட்டையை கீரி எடுக்கப்படும் பாலிலிருந்து ஸ்விம்கம் தயாரிக்கிறார்கள். இதனுடைய பட்டையை கீரிய உடன் பால் போன்ற திரவம் சில மணி நேரத்தில் வடிந்துவிடுகிறது. பிறகு பல வருடம் கழித்து மீண்டும் இம்மரத்திலிருந்து பால் எடுக்கலாம். எடுக்கப்பட்ட பாலை ...

                                               

சிறை மரம்

| 1 || சிறியதும் - பெரியதும் || அறிவியல் வெளியீடு || ஜூன் 2001

                                               

சூரிய ஒளிக்காப்பு கண்ணாடி

சூரிய ஒளிக்காப்பு கண்ணாடி. சூரிய ஒளிக்காப்பு கண்ணாடியானது தண்ணாடி என அழைக்கப்படுகின்றது. பிரகாசமான பகல் நேரங்களில் பாதுகாப்பான நல்ல பார்வையினையும் பாதுகாப்பாகவும் அமையும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டது. கண்ணிற்கு குளிர்ச்சியினை அளிக்கவல்லது. உயர் நிலை ...

                                               

சோற்றுக் கற்றாழை மரம்

இலைகள் இரண்டு முதல் மூன்று அடி நீளம் உள்ளது. இலை மிகவும் தடித்து மேலே புறத்தோல் மொத்தமாகவும் இருக்கிறது. இதனுடைய விளிம்பிலும் நுனியிலும் முள் இருக்கும் இதனுடைய பூக்கள் ஆரஞ்சு நிறத்துடன் காணப்படும்.

                                               

தாவர மரபியல்

விதைக் கருவூலப் பாதுகாப்பு மரபுக்கூறின் வினைத் தடுத்து பயிர்களின் மரபியல் பண்புகளை பாதுகாப்பதே இதன் நோக்கமாகும். இதில் இரு வகைகள் காணப்படுகின்றன. இயற்கை வழியிலேயே பாதுகாத்தல் ஜீன் வங்கிகளில் பாதுகாத்தல் 1.விதைவங்கி வெவ்வேறு ஜீனோடைப்களின் விதைகள் ...

                                               

திசைகாட்டும் கருவிகள்

திசை ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு நகரக்கூடிய போக்கு திசை என்று பெயர். திசைகாட்டி திசையை அறியப்பயன்படும் காந்தக்கருவி. திசையைக் காட்டிய முதன்முதலில் எடுத்துக் குறிப்பிட்டவர் அலெக்சாண்டர் நெக்காம் என்ற துறவியாவார். திசைக்காட்டியின் வகைகள ...

                                               

திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கை

திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கை" மற்றும் "திறந்த மகரந்தச்சேர்க்கையுறுதல்" என்ற சொற்கள் தாவரங்களில் நடைபெறும் பால் இனப்பெருக்கத்தில் பல்வேறு சூழலில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

                                               

தீச் செடி

எரியும் செடி Burning bush எரிவாயு செடி Gasplant டிட்டானி Dittany

                                               

துல்லிய அறிவியல்

துல்லிய அறிவியல், சில நேரங்களில் துல்லிய கணித அறிவியல் என்று அழைக்கப்படும் அந்த அறிவியலானது "அவற்றின் முடிவுகளில் முழுமையான துல்லியத்தை ஒப்புக்கொள்கின்றன"; குறிப்பாக கணித அறிவியல்கள். கணிதவியல், ஒளியியல், வானியல் மற்றும் இயற்பியல் ஆகியவை துல்லிய ...

                                               

தொடர் இணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பு மின்வழிகள்

ஒவ்வொரு மின்னுறுப்புக்கும் இரண்டு முனைகள் உண்டு. ஒரு முனையைத் தலை அல்லது தொடக்கம் என்றும், மறுமுனையை வால் அல்லது முடிவு என்றும் கூறுவர். இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட மின்னுறுப்புகளைத் தொடர்பாக இணைக்க வேண்டுமாயின் முதலுறுப்பின் வாலை இரண்டாம ...

                                               

நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி

1864 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 14 ஆம் தேதி மார்ட்டின், ஆரம்ப காலத்தில் பகவத் படித்துறை மண்டபத்தில் ஓய்வுபெற்ற ஆங்கில தலைமை காவலராக இருந்தார். கும்பகோணம் நகராட்சித் தலைவர் திரு. பி தம்புசாமி முதலியார் 29 டிசம்பர் 1881 அன்று குறைந்த விலைக்கு சுமை தூக் ...

                                               

நஞ்சுகளின் அரசி

இச்செடியில் நச்சுத்திறம் வாய்ந்த ஆல்காலாயிடுகள் உள்ளன. இச்செடியிலிருந்துதான் அம்புகளின் நுனியில் தடவக்கூடிய சிறந்த நஞ்சு தயாரிக்கப்படுகிறது. இதன் வேரில் இருக்கும் அக்கோனிட்டைகள் என்ற நச்சுப் பொருள்தான் இதன் சக்திக்கு காரணம் ஆகும். இதில் மிக மிக க ...

                                               

நடுங்கும் மரம்

இம்மரம் 80 முதல் 100 அடி உயரம் 25-30மீ வரை வளரக் கூடியது. ஈரமான இடங்களில் மிக வேகமாக நன்றாக வளரக்கூடியது. இவற்றின் பூக்கள் ஒரு பாலின, ஆண் மரம் வேறு, பெண் மரம் வேறு. மகரந்தச் சேர்க்கை காற்றின் மூலம் நடக்கும். விதைகள் சிறியவை பஞ்சு போன்ற மயிர்கள் க ...

                                               

நடுநிலையாக்கல் வினையின் என்தால்பி

நடுநிலையாக்கல் வினையின் என்தால்பி என்பது ஒரு சமான அமிலமும் ஒரு சமான காரமும் வினைபுரிந்து உப்பும் நீரும் உருவாகும் நடுநிலையாக்கல் வினையில் ஏற்படும் வெப்ப அடக்கம் அல்லது என்தால்பி மாற்றத்தைக் குறிக்கும். என்ற குறியீட்டால் இது அடையாளப்படுத்தப்படுகிற ...

                                               

நத்தை ஓடு செடி

இது ஒரு சிறு செடியாகும். 2 முதல் 4 அடி உயரம் வளரக்கூடியது. கடினமான தண்டு உடையது. இதனுடைய பூ இளம் ஊதா சிவப்பு நிறத்திலோ, சில சமயம் மஞ்சள் நிறத்திலும் இருக்கும்.

                                               

நரிப் பழம்

இது ஒரு ஒட்டுண்ணிச் செடியாகும். இதனுடைய வேர் சவுக்கு மரம், அக்கேசியா போன்ற மரங்களின் வேர்களில் புகுந்து உணவை உறிஞ்சிகின்றன. இது தரையின் அடியிலேயே இருக்கிறது. செடி தரைக்கு மேல் வருவதில்லை. இதற்கு இலைகள் கிடையாது. இதனுடைய தண்டு தரையின் உள்ளே 10 அடி ...

                                               

நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம்

== நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம் ==உடற்செயலியல் நிகழ்வுகளை வேதியியல் முறைப்படி ஒருங்ணைத்துத் தன்நிலை காத்தலைப் பராமரிப்பதே நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலத்தின் வேலை ஆகும். Illu endocrine system-ta.svg

                                               

நியூக்ளிக் அமில அமைப்பு

நியூக்ளிக் அமில அமைப்பு டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏ போன்ற நியூக்ளிக் அமிலங்களின் கட்டமைப்பை நியூக்ளிக் அமில அமைப்பு குறிக்கிறது. இரசாயன அமைப்பின்படி, டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏ போன்றவை மிகவும் ஒத்திருக்கிறது. நியூக்ளிக் அமில அமைப்பு பெரும்பாலும் ந ...

                                               

நிலையான வலைப்பக்கம்

ஒரு நிலையான வலைப்பக்கம் சேமிக்கப்பட்ட பக்கத்தை அப்படியே பயனர்க்கு அனுப்பப்படுகிறது, இதற்கு மாறாக மாறும் வலை பக்கங்கள் ஆனது வலைச் செயலி மூலம் உருவாக்கப்படும் பக்கத்தை பயனர்க்கு அனுப்பப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, ஒரு நிலையான வலைப்பக்கம் ஆனது அனைத்து ப ...

                                               

நிழல் (ஒளியியல்)

நிழல் என்பது ஓா் ஒளிமூலத்திலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிா்கள் ஒளிபுகாப் பொருளால் தடைப்படும் பொழுது ஏற்படுகின்ற ஓா் இருண்ட பகுதியாகும். ஒரு புள்ளி ஒளிமூலத்திலிருந்து வரும் ஒளியின் பாதையில் ஓா் ஒளிபுகாப் பொருளை வைத்தால், திரையில் ஏற்படும் நிழல் ஒரே சீரான ...

                                               

நீர் நொச்சி

சிறுநொச்சி என்றும் கூறலாம். தாவரப்பெயர் வைடெக்ஸ் டிரைபோலியோ. இணை தாவரப்பெயர் வைடெக்ஸ் இண்டெக்ரீமா. வெர்பனேசிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மணமுள்ள சிறு மரம். அந்தமான், தென்னிந்தியப் பகுதிகளில் காணப்படும். கடற்கரைப் பகுதிகளில் மிகுதியாக வளரும், சமவெளிகள ...

                                               

நீர்வாழ் உயிரினங்களின் பெயர்கள

நீரில் வாழும் உயிரினங்களின் பெயா்கள் குறைவை மீன் - Cod திமிங்கலம்-Whale மகர மீன்-Sword-fish சுறாமீன்-Shark மடவை மீன்-Mullet திருக்கை மீன்-Thorn back வௌ்ளரா மீன்-Seer-fish ஆரால் மீன்-Lamprey கிழங்கா மீன்-Whiting விலாங்கு மீன்-Eelfish இறால் மீன்-Pr ...

                                               

நீராவியின் சக்தி

ஒருமுறை சிறுவன் தனதுபாட்டியுடன் சமையல் அறையில் அமர்ந்திருந்தன் அப்பொது அச்சிறுவன் அடுப்பில் எரிந்த நெருப்பு எப்படி வந்தது என்று தனதுபாட்டியுடன் கேட்டான் அதற்கு பாட்டி எதுவும் கூறாமல் ஒரு கெட்டிலில் தண்ணீர் எடுத்து அடுப்பின் மீதுவைத்தாள் சிறுது நே ...

                                               

பசு மரம்

புரோசிமம் என்பது கிரேக்க பெயராகும். இதற்கு உண்ணக்கூடியது என்பது பொருள். இம்மரம் வெப்ப மண்டல அமெரிக்காவில் வளர்கின்றன. இவற்றில் 8 இனங்கள் உண்டு.

                                               

பாச்சர்முறை

பாஸ்டுரைசேசன் என்பது இதமான வெப்பத்தின் மூலம் உணவுப் பொருட்களை, குறிப்பாக திரவ நிலையில் உள்ள பொருட்களை பதப்படுத்தப் பயன்படும் முறை ஆகும். இந்த முறையானது கிருமி நீக்க முறையில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபடுகிறது. இந்த முறையின் முக்கிய நோக்கம் உணவில் உள ...

                                               

பாசில் மரம்

இம்மரம் சீனாவில் காணப்படுகிறது. சிங்கோ என்பது சீன்பெயர் ஆகும். இம்மரங்களை தெருக்களின் இருபுறமும் அழகிற்காக நடுகிறார்கள்.

                                               

பாட்டில் மரம்

இம்மரத்தின் கட்டை பகுதி மிருதுவான பஞ்சு போன்ற சோற்றணு திசுக்களால் ஆனது. இவற்றில் நீர் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன. கோடை காலங்களில் இம்மரத்தின் பாகங்களுக்கு தேவையான நீர் இவற்றிலிருந்து கிடைக்கிறது.

                                               

புதுவை அறிவியல் இயக்கம்

1985 ஆண்டு முதல் ‘‘அறிவியல் மக்களுக்கே’’ அறிவியல் சமூக மாற்றத்திற்கே என்ற முத்திரை வாசகத்துடன் இயங்கிவரும் அமைப்புதான் புதுவை அறிவியல் இயக்கம் Pondicherry Science Forum PSF. விஞ்ஞானிகள், பல்கலைக்கழக ஆய்வறிஞர்கள், மருத்துவர்கள், கல்லூரிப் பேராசிரி ...

                                               

புல் மரம்

இதன் மெல்லிய இலைகள் 1 மீ – 1.5 மீ நீளத்திற்கு ரோஜா பூ இதழ் அடுக்குபோல் அமைந்து இருக்கும். இலைகளின் மையப் பகுதியிலிருந்து மேல் நோக்கி மலர் கொத்து வரும் இதில் சிறிய வெள்ளை நிறப் பூக்கள் மலரும். மலர் கொத்தில் உள்ள மொட்டுகளில் முதலில் வடக்கு பகுதியில ...

                                               

புறா மரம்

| 1 || சிறியதும் - பெரியதும் || அறிவியல் வெளியீடு || ஜூன் 2001

                                               

பூனைக்கு பிடித்தமான செடி

இச்செடி 2 முதல் 3 அடி உயரம் வளரக்கூடியது. இதனுடைய இலை இதய வடிவத்தில் இருக்கும்… இதனுடைய இலையும், தண்டும் வாசனை உடையது. இந்த வாசனை பூனைக்கு மிகவும் பிடித்தமானது. இதிலும் காய்ந்து போன இலையின் வாசனை பூனைக்கு மிக மிக பிடிக்கும். இது பூனையை வசீகரித்து ...

                                               

பெஞ்ச் மரம்

இது மிகவும் பயனள்ள அழகு மரம். இது ஆச்சரியப்படும்படி மிக வேகமாக வளர்ந்து நிழல் தருகிறது. இது 60 அடி உயரம் வளரக்கூடியது. எப்போதும் பசுமையாகவே உள்ளது. இம்மரத்தில் சிறிய வெள்ளைப் பூக்கள் மலர்கிறது. சிவந்த சதைப் பற்றுள்ள பழம் வருகிறது. இம்மரத்தின் அடி ...

                                               

பெட்ரோல் மரம்

இம்மரம் 10 அடி உயரம் வளரக்கூடியது. இவற்றிலிருந்து வெள்ளை நிறப் பூக்கள் மலர்கின்றன. இம்மரவகையில் முறையே சி c10 மற்றும் சி c15 வகை ஹைடிரோ கார்பன்கள் இற்கையிலேயே உற்பத்தி செய்கின்றன. இம்மரத்தின் மையத்தண்டு வரை துளையிட்டால் துளை மூலமாக மஞ்சள் நிறத்தி ...

                                               

பெரிய இலைத் தாவரம்

இது மிகச்சிறிய மரம், ஆனால் மிகவும் பிரமாண்டமான இலையைக் கொண்டுள்ளது. இது இறகு வடிவ கூட்டிலைகளை கொண்டுள்ளது. இதனுடைய இலை 65 அழ 20மீ நீளம் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு தனி இலையும் 2 முதல் 5 அடி நீளம் உள்ளது. இந்த இலைகள் 80 முதல் 100 வரை இருக்கும். இலைக்காம் ...

                                               

பெரிய காளான்

| 1 || சிறியதும் - பெரியதும் || அறிவியல் வெளியீடு || ஜூன் 2001

                                               

பெரிய சப்பாத்தி கள்ளி மரம்

| 1 || சிறியதும் - பெரியதும் || அறிவியல் வெளியீடு || சூன் 2001

                                               

பெரிய நாணல்

| 1 || சிறியதும் - பெரியதும் || அறிவியல் வெளியீடு || ஜூன் 2001

                                               

பெரிய பனை

Giant Palm பனைகளில் மிகப்பெரியது. இது 60-80 அடி உயரம் வளரக்கூடியது. அடிப்பகுதி 3-4 அடி விட்டம் உடையது. இதனுடைய இலைகள் மிகப்பெரியதாக விசிறி போன்றும், சூரிய ஒளியை மறைக்க கூடிய குடை போன்றும் உள்ளது. இதன் இலை ஓலை 16 அடி விட்டம் உடையது. இலையின் காம்பு ...

                                               

பெரிய மடல் பூ

இச்செடி சுமத்திரா காடுகளில் வளர்கிறது. மிக வேகமாக வளர்ந்து ஒரு சிறு பனைமரம் போல் தண்டு பெருக்கும்.

                                               

பெரிய வாழை

வாழை மரங்களில் மிக உயரமானது. இது 25 முதல் 40 அடி உயரம் வளரக் கூடியது. இதனுடைய மரம் பொய் தண்டால் ஆனது.அடிப்பகுதியில் சதைப் பற்றுடன் கூடிய கிழங்கு உள்ளது. இதனுடைய இலைகள் பச்சையாகவும், நடுநரம்பு சிவப்பாகவும், இலைகளின் ஓரம் ஊதா சிவப்பு நிறத்திலும் உள ...

                                               

பெரிய விதை

இம்மரம் 60 முதல் 100 அடி உயரம் வளரக்கூடியது. இதன் அடிமரம் 1 அடி விட்டம் கொண்டது. 50 முதல் 80 வயது வரை உயிர் வாழும். இலை 8 முதல் 10 அடி நீளமும், 5 முதல் 6 அடி உயரமும் உடையது. மரத்தில் ஆண் மரம், பெண் மரம், என தனித்தனி உண்டு.

                                               

பெரு மரம்

கலிபோர்னியாவில் சியரா நெவாடா மலைத் தொடரில் வளர்கிறது. இது மற்ற மரங்களோடு வளர்கிறது. இது 200 முதல் 325 அடி உயரம் வளரக்கூடியது. இம்மரம் 275 அடி உயரமும் அடிமரம் 33 அடி விட்டமும், 100 அடி சுற்றளவும் உடையது. தரையிலிருந்து 8 அடி உயரத்திற்கு 30 அடியும், ...

                                               

பேப்பர் மரம்

| 1 || சிறியதும் - பெரியதும் || அறிவியல் வெளியீடு || ஜூன் 2001

                                               

மத அண்டவியல்

மத அண்டவியல் என்பது சமய ஈடுபாடுடைய சித்தாந்தத்தின் படி அண்டத்தின் தோற்றத்தைக் குறித்தும், அதன் வரலாறு குறித்தும், அண்டத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றியும் கூறும் இயல் ஆகும்.மேலும் அண்டம் உருவாகிய செயல்முறை பற்றியும், அதை உருவாக்கிய கடவுள்கள் பற்றியும ...

                                               

மந்திரச் செடி

இது ஒரு சிறிய செடி ஆகும். இதனுடைய இலை புளிப்பு சுவை உடையது. இதனுடைய இலையின் எண்ணிக்கை வேறுபடுகிறது. முக்கோண வடிவ இலை, அடிப்பகுதி இளம் ஊதா சிவப்பு மற்றும் பழுப்பு நிறமாக உள்ளது. இரவு நேரங்களில் இவ்விலைகள் மூடி இருந்தால் சூனியக்காரியின் மந்திரத்தால ...

                                               

மரத்தைக் கொல்லும் மரம்

இம்மரம் 60 அடி உயரம் வளரக்கூடியது. இது ஒரு தொற்று மரமாகும். முதலில் பறவைகள் இதன் பழத்தை சாப்பிட்டு வேறு மரத்தின் கிளைகளில் இதன் எச்சம் விழுகிறது. நல்ல சூழ்நிலை கிடைக்கும்போது விதை முளைத்து வேர் விடுகிறது. வேர் மிக நீண்டு வளர்கிறது. இதனுடைய வேர் ம ...

                                               

மரப்பெரணி

| 1 || சிறியதும் - பெரியதும் || அறிவியல் வெளியீடு || ஜூன் 2001

                                               

மிகச் சிறிய தாவரம்

பூக்கும் தாவரங்களில் மிகச் சிறிய செடி வுல்பியா ஆகும். குளம், குட்டை போன்ற இடங்களில் மிதக்கும் சிறிய செடி ஆகும். இலை மிகச் சிறிய துனுக்கைப்போல் இருக்கும். இது 1 மி.மீ. முதல் 1.5மி.மீ விட்டம் கொண்டது. ஒவ்வொரு துனுக்கின் ஓரமும் சிறிதளவு மேலுக்கு மடி ...

                                               

மிகச் சிறிய மரம்

இது உலகின் மிகச் சிறிய மரமாகும். இது 2.5 செ.மீ. ஒரு இஞ்ச் உயரமே வளரக்கூடியது. அடர்த்தியாகவும், விளிம்பு பற்கள் போன்றும் உள்ளது. இதனுடைய பூக்கள் பூனைவால் மஞ்சரி போன்றது. இது வெள்ளை நிறப் பூக்களாகும். இச்செடியின் தண்டு மிகச்சிறியது. இது மிகமிக மெது ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →